True

Chính sách bảo mật

Khi truy cập hệ thống website 7ga.vn nghĩa là quý khách đồng ý chấp nhận thực hiện những mô tả trong Quy định bảo mật. Nếu quý khách không đồng ý với các điều khoản của Quy định bảo mật, vui lòng không sử dụng hệ thống website 7ga.vn.

THÔNG TIN CHÍNH SÁCH BẢO MẬT 7 GÀ

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

  • Chúng tôi sử dụng các thông tin thu thập được từ việc truy cập Website của chúng tôi nhằm mục đích giúp quý khách nâng cao trải nghiệm mua sắm trực tuyến tại hệ thống website 7ga.vn, cung cấp các dịch vụ và thông tin quý khách ưa thích. Chúng tôi cũng sử dụng những thông tin này giúp phát triển và cải thiện website của chúng tôi trở nên hữu ích và hấp dẫn khách hàng hơn.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

  • Chúng tôi sẽ không thuê, bán hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào không liên quan mà không có sự đồng ý của quý khách, trừ những điều được nêu trong Thông báo bảo mật cá nhân này.
  • Các nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể thuê các công ty hoặc cá nhân khác cung cấp một số dịch vụ hoặc thay mặt cho chúng tôi trong việc phân tích danh sách và dữ liệu khách hàng, hoặc thực hiện tiếp thị hay thực hiện dịch vụ tư vấn. Các đối tác này ("Nhà cung cấp dịch vụ") sẽ chỉ được tiếp cận với các thông tin cá nhân cần thiết để đại diện chúng tôi thực hiện các chức năng này, và được yêu cầu bảo vệ và bảo mật thông tin của khách hàng như chính chúng tôi. Các đối tác cung cấp dịch vụ đều bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của quý khách cho bất kỳ mục đích nào khác.
  • Thực thi pháp luật và bảo vệ người sử dụng: Trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi sẽ tiết lộ những thông tin cá nhân của quý khách cho các cơ quan chính phủ hoặc các bên thứ ba theo yêu cầu pháp lý. Chúng tôi cũng có thể sử dụng hoặc cung cấp thông tin của quý khách theo pháp luật để thực hiện thẩm định phí, báo cáo hoặc thu nợ, chống lại những sự gian lận hoặc bảo vệ quyền lợi của chúng tôi cũng như khách hàng của chúng tôi, hoặc người sử dụng. Quý khách nên biết rằng, sau khi cung cấp cho bên thứ ba, thông tin cá nhân của quý khách có thể được biết bởi những người khác trong phạm vi cho phép hoặc theo yêu cầu của luật áp dụng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

  • Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu giữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc chính khách hàng đăng nhập để thực hiện việc huỷ bỏ.

4. Các bên sử dụng thông tin

  • 7Gà sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách hàng cho bên thứ ba không liên quan đến 7Gà và không để bất kỳ bên thứ ba này có thể sử dụng những thông tin này tiếp thị trực tiếp đến khách hàng. 
  • 7Gà có thể sử dụng các công ty có liên quan để vận hành và bảo trì website hoặc cho những mục đích khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh, và những công ty này sẽ nhận thông tin của khách hàng để thực hiện những yêu cầu trên của 7Gà. 7Gà có quyền chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng trong một số trường hợp cơ quan chính phủ có yêu cầu về thông tin, phục vụ mục đích điều tra hoặc những yêu cầu khác theo quy định của pháp luật.  

5. Người tiêu dùng có thể liên lạc để kiểm tra hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình thông qua thông tin liên hệ sau

Liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC BẢY GÀ

Địa chỉ: 18A/76 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đakao, Q.1, TP.HCM

Số điện thoại: 028 777 68683

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

7Gà sẽ thực hiện các bước cần thiết để bảo đảm thông tin cá nhân được thu thập chính xác, hoàn chỉnh và cập nhật nhất.

Khách hàng có quyền thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, sửa đổi hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân. Khách hàng cũng có quyền yêu cầu 7Gà hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

1900 4409
Your Plugin chat code
Your SDK code