Filters

True
Shop
54 items found.
Tất cả món ăn
- 54 món ăn
Điều kiện lọc
Danh mục
XÔI TRẮNG
15.000 ₫ 15.000 ₫ 15000.0 VND
CƠM VÀNG
15.000 ₫ 15.000 ₫ 15000.0 VND
KHOAI TÂY CHIÊN
25.000 ₫ 25.000 ₫ 25000.0 VND
Burger Gà nướng
49.000 ₫ 49.000 ₫ 49000.0 VND
CÁNH GÀ GÓC TƯ NƯỚNG XÍ MUỘI
55.000 ₫ 55.000 ₫ 55000.0 VND
CÁNH GÀ GÓC TƯ NƯỚNG PHÔ MAI
55.000 ₫ 55.000 ₫ 55000.0 VND
CÁNH GÀ GÓC TƯ NƯỚNG BƠ TỎI
55.000 ₫ 55.000 ₫ 55000.0 VND
CÁNH GÀ GÓC TƯ NƯỚNG CHUA NGỌT
55.000 ₫ 55.000 ₫ 55000.0 VND
CÁNH GÀ GÓC TƯ NƯỚNG RIỀNG MẺ
55.000 ₫ 55.000 ₫ 55000.0 VND
CÁNH GÀ GÓC TƯ NƯỚNG MUỐI ỚT
55.000 ₫ 55.000 ₫ 55000.0 VND
CÁNH GÀ GÓC TƯ NƯỚNG MẮC KHÉN
55.000 ₫ 55.000 ₫ 55000.0 VND
ĐÙI GÀ GÓC TƯ NƯỚNG XÍ MUỘI
59.000 ₫ 59.000 ₫ 59000.0 VND
ĐÙI GÀ GÓC TƯ NƯỚNG PHÔ MAI
59.000 ₫ 59.000 ₫ 59000.0 VND
ĐÙI GÀ GÓC TƯ NƯỚNG BƠ TỎI
59.000 ₫ 59.000 ₫ 59000.0 VND
ĐÙI GÀ GÓC TƯ NƯỚNG CHUA NGỌT
59.000 ₫ 59.000 ₫ 59000.0 VND
ĐÙI GÀ GÓC TƯ NƯỚNG RIỀNG MẺ
59.000 ₫ 59.000 ₫ 59000.0 VND
ĐÙI GÀ GÓC TƯ NƯỚNG MUỐI ỚT
59.000 ₫ 59.000 ₫ 59000.0 VND
ĐÙI GÀ GÓC TƯ NƯỚNG MẮC KHÉN
59.000 ₫ 59.000 ₫ 59000.0 VND
GÀ NƯỚNG XÍ MUỘI
215.000 ₫ 215.000 ₫ 215000.0 VND
GÀ NƯỚNG PHÔ MAI
215.000 ₫ 215.000 ₫ 215000.0 VND

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.

1900 4409
Your Plugin chat code
Your SDK code